Category: Alternative

Gweddi (Yn Angladd D. J. Williams) - Various - Cofio D.J. (Vinyl, LP)

02.10.2012 / / Alternative

9 Replies to “ Gweddi (Yn Angladd D. J. Williams) - Various - Cofio D.J. (Vinyl, LP) ”

  1. Image caption Pobl yn cyrraedd ar gyfer y gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Mae digwyddiadau wedi bod yng Nghymru a thu hwnt yn coffáu mlynedd union ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.
  2. Mae’r rhain yn ddolenni allanol ac yn agor mewn ffenest newydd Mae miloedd o bobl wedi ymgynnull ar gyfer gwasanaeth coffa Nelson Mandela yn stadiwm FNB yn Soweto, De Affrica. Mae arweinwyr ac.
  3. Dwi ddim yn cofio pennaeth y chweched yn nodi hyn yn ffactor i’w ystyried wrth lenwi’r ffurflen UCAS. Ond roedd gan Dduw ei gynlluniau, ac yn ystod fy mhum mlynedd yng Nghaerdydd, defnyddiodd Duw weinidogaeth Gwynn a chymdeithas yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg i lunio fy nealltwriaeth a’m profiad o’r bywyd Cristnogol.
  4. Angladd Georgia Williams, y ferch 17 oed gafodd ei llofruddio yn cael ei gynnal yn Wellington Sir Amwythig.
  5. Yr actor Bruno Langley, a oedd yn chwarae rhan Todd Grimshaw yn Coronation Street. Llun: Peter Powell/PA Wire. Mae actor a arferai fod yn rhan o’r opera sebon Coronation Street wedi pledio’n euog i ddau gyhuddiad o ymosodiad rhywiol.. Clywodd Llys yr Ynadon Manceinion fod Bruno Langley, a arferai chwarae rhan Todd Grimshaw yn yr opera sebon, wedi cyffwrdd â dwy ddynes mewn cyngerdd ym.
  6. Yn d‟eigion dwfn a fydd. Gweddi‟r Arglwydd Marwolaeth yw‟r ffarwelio mwyaf poenus sy‟n dod i ran y ddynolryw. Gall Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, Weithiau trefnir gwasanaeth coffa yn ogystal ag angladd, pan fydd, er enghraifft nifer o ffrindiau‟n byw mewn llefydd gwahanol i‟r fan lle y Dwg ni, O Arglwydd Dduw, yn ein deffro.
  7. Yn ôl y Beibl: “Roedd Gideon a’i dri chant o ddynion wedi croesi’r Afon Iorddonen ac yn dal i fynd ar ôl y Midianiaid, er eu bod nhw wedi blino’n lân.” Ond nid oedden nhw wedi ennill y rhyfel eto, a byddai’n rhaid iddyn nhw frwydro yn erbyn 15, o filwyr. Roedd yr Israeliaid wedi bod o .
  8. A all wybod sut dechreuodd bywyd fod yn gam pwysig tuag at wybod pam rydyn ni yma? Mae’r fideo hwn yn cyflwyno’r llyfryn A Gafodd Bywyd ei Greu? Mae'n ddrwg gennym, methodd y .
  9. BBC CYMRU'R BYD - Yr unig ddarlledwr sy'n cynhyrchu gwasanaethau yn y Gymraeg a Saesneg ar radio, teledu ac ar-lein, gan adlewyrchu bywyd a thalentau Cymru yn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *